[pii_email_c0a054eff85f0b30a7c8] là gì

[pii_email_c0a054eff85f0b30a7c8] là gì

đây là một lỗi Microsoft Outlook có thể xảy ra khi bạn cố gắng kết nối với một máy chủ email không có mã hóa SSL và TLS an toàn. Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra lại các cài đặt của máy chủ email và đảm bảo rằng bạn đã bật mã hóa SSL và TLS. Ngoài ra, bạn cũng nên xóa bỏ các tài khoản email trùng lặp trong Outlook và cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm.

Nếu bạn muốn biết thêm về Pii là gì, tôi có thể cho bạn biết rằng đây là viết tắt của Personally Identifiable Information, tức là thông tin cá nhân. Đây là những thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể, như hộ chiếu, số căn cước, ngày sinh, tôn giáo, chủng tộc,…. Pii có vai trò và ứng dụng rất quan trọng trong kinh doanh, vì nó giúp các doanh nghiệp thu thập, phân tích và tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, Pii cũng có thể bị lợi dụng bởi các hacker và kẻ tấn công mạng để chiếm đoạt và lộ lẫn thông tin cá nhân của người dùng.

Latest

A guide to padlocks

When it comes to securing valuable items or equipment,...

Hankotrade Review: Unveiling the Pros and Cons

Hankotrade, a global online broker specializing in Forex, CFD,...

Getting Started with Metatrader 4: A Comprehensive Guide for Beginners 

Metatrader 4 is the most popular trading platform used...

Streamlining Business Transactions: Challenges, Enrichment, Classification, and Advantages

The exchange of products, services, and financial assets is...

Newsletter

Don't miss

A guide to padlocks

When it comes to securing valuable items or equipment,...

Hankotrade Review: Unveiling the Pros and Cons

Hankotrade, a global online broker specializing in Forex, CFD,...

Getting Started with Metatrader 4: A Comprehensive Guide for Beginners 

Metatrader 4 is the most popular trading platform used...

Streamlining Business Transactions: Challenges, Enrichment, Classification, and Advantages

The exchange of products, services, and financial assets is...

Advanced Features to Look for in Modern Inventory Management Software

Managing inventory is a critical component of any business,...

A guide to padlocks

When it comes to securing valuable items or equipment, there are many ways to go about protecting them. The padlock is a simple and...

Hankotrade Review: Unveiling the Pros and Cons

Hankotrade, a global online broker specializing in Forex, CFD, and cryptocurrency trading, grants traders access to a diverse range of financial instruments, including currency...

Getting Started with Metatrader 4: A Comprehensive Guide for Beginners 

Metatrader 4 is the most popular trading platform used by forex traders worldwide. It offers advanced trading tools, market analysis, and real-time financial news,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here